Biblioteka Filii UJK

Struktura

 

Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii 
(wew. 8216 lub bezp. +48 44 772 74 41)
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany
e-mail: dyrektor.biblioteki@unipt.pl

 

Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów (wew. 8217) 
mgr Urszula Jagodzińska, mgr Liliana Koblenzer, mgr Małgorzata Pisarek, mgr Sylwia Miller-Sieroska
e-mail: gromadzenie@unipt.pl

 

Wypożyczalnia (wew. 8218) 
mgr Agnieszka Rogozińska, mgr Ewa Witczak, mgr Mariusz Woźniczka
e-mail: wypozyczalnia@unipt.pl

 

Czytelnia z Informacją Naukową  (wew. 8338)
dr Jolanta Dybała, mgr Konrad Klukowski, mgr Iwona Krzywińska, mgr Magdalena Lankocz
e-mail: czytelnia@unipt.pl

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (wew. 8338)
dr Jolanta Dybała
e-mail: miedzybiblioteczna@unipt.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.