Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu on-line.

BIBLIOTEKA CYFROWA OŚRODKA KARTA

Nowa biblioteka cyfrowa:

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów archiwalnych Ośrodka KARTA. Aktualnie wprowadzone zostały do bazy dLibra: kolekcja Jacka Kuronia (około 10 tys. skanów dokumentów) oraz kolekcja „«Solidarność» — Narodziny Ruchu” (obecnie 4 tys. skanów, ciągle uzupełniana o nowe dokumenty).

Wirtualna Biblioteka Nauki

 

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, programu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biblioteka Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oferuje dostęp dla studentów i pracowników do pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych. Korzystanie z baz jest bezpłatne i odbywa się poprzez komputery podłączone do sieci uczelnianej. Obejmuje to przede wszystkim komputery z dostępem do Internetu w Czytelni z Informacją Naukową.

 

Punkty dostępu do baz:


1. Ze strony serwisu Wirtualnej Biblioteki Nauki
2. Ze stron dostawców
3. Bezpośrednio ze strony Biblioteki po kliknięciu tytułu bazy:


Elsevier

Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology).  Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics) oraz czasopism medycznych spoza kolekcji Freedom, które były objęte licencją konsorcyjną przed rokiem 2010, natomiast teraz muszą być prenumerowane indywidualnie przez zainteresowane instytucje.


Springer

Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje ok. 1.960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie). Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja krajowa Springer nie obejmuje 23 czasopism farmakologicznych ADIS. W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. Archiwa serii i książki są dostępne na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. ICM stara się także o uzyskanie finansowania na krajowy zakup e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50.000 tytułów anglojęzycznych).

EBSCO

Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

Wiley & Blackwell

Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union, patrz dodatkowy arkusz "Titles out of collection" dołączony do katalogu Full Collection).


Nature
& Science

Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2014 dostęp do roczników 2010-2014 itd.), a roczniki z okresu licencji (od 2010) będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. bez krajowej archiwizacji.

Web of Knowledge

Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika). Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Kryteria, które muszą spełnić czasopisma indeksowane w WoS oraz przebieg procesu selekcji czasopism można znaleźć na stronie The Thomson Reuters Journal Selection Process. Od roku 2010 w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism. JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźniek Impact Factor. W bazie CPCI indeksowane jest około 150.000 sprawozdań konferencyjnych. Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID.


SCOPUS

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NUKI

 

 

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, programu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biblioteka Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oferuje pracownikom i studentom dostęp do pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych. W 2010 roku są to:
- Elsevier,
- Springer,
- Web of Knowledge,
- EBSCO.
Korzystanie z baz jest bezpłatne i odbywa się poprzez komputery podłączone do sieci uczelnianej. Obejmuje to przede wszystkim komputery z dostępem do Internetu w Czytelni Ogólnej oraz Czytelni Filologiczno-Historycznej.
Adresy URL wspomnianych baz dostępne są w dziale Wirtualna Biblioteka Nauki w serwisie informacyjnym Biblioteki.

Bazy Elsevier i Springer dostępne są na wspólnej platformie o nazwie System ScienceServer. Zawierają one pełne teksty artykułów ze światowych czasopism naukowych. Baza udpostępnia zawartość 2443 tytułów czasopism Wszystkie czasopisma zawierają obecnie 2869454 artykułów. Teksty publikacji dostępne są w formacie PDF. Oprócz wyszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarki i zapytań informacyjnych, użytkownicy mają możliwość "przeglądania" spisów treści poszczególnych tytułów i wyboru interesujących ich artykułów.

EBSCO Host to zbiór kilku baz, zarówno bibliograficznych jak i pełnotekstowych, ktróe są przeznaczone do środowiska akademickiego na całym świecie. W skład  EBSCO Host wchodzą m.in.:

- Academic Search Complete -  Obejmuje ponad 7 100 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 100 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 200 czasopism i ponad 11 700 publikacji, takich jak monografie, raporty, sprawozdania z konferencji itd.

- MEDLINE - Baza danych MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

- Newspaper Source - udostępnia kompletny zbiór pełnych tekstów pochodzących z 47 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza zawiera również wybrane pełnotekstowe artykuły z 390 regionalnych (amerykańskich) gazet. Zamieszczono w niej również pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych

- ERIC - Education Resource Information Center - jedna z największych baz z zakresu szeroko rozumianej edukacji. Zawiera ponad milion rekordów, które zawierają informacje bibliograficzne i w wielu przypadkach skierowują do pełnych tekstów.

Web of Knowledge to także zbiór wielu baz, które mają charakter indeksów cytowań. Są to w tym przypadku największe tego typu bazy, czyli Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI).

Więcej…

EMERALD - JOURNAL OF THE WEEK

 Emerald - jeden z największych wydawców czasopism naukowych, oferuje każdego tygodnia darmowy dostęp do dwóch wybranych tytułów czasopism naukowych. W ramach akcji Journal of the Week możliwy jest darmowy dostęp do pełnotekstowego archiwum. Harmonogram tytułów czasopism udostępnianych w  2010 r. w ramach tego programu dostępny jest pod tym adresem.

 

BIBLIOTEKA NIECZYNNA W DNIU 31.10.2009 R.

W dniu 31.10.2009 r. (sobota) Biblioteka (Czytelnie oraz Wypożyczalnia) będzie nieczynna.

APEL DO CZYTELNIKÓW O ZWROT KSIĄŻEK

W związku z planowaną kontrolą księgozbioru podręczników akademickich, uprzejmie prosimy o zwrot wszystkich książek,  których sygnatury uzupełnione są literą „P” (np. 35879P). Książki należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie 27.06.2009 roku.

NOWE CZASOPISMO W DOSTĘPIE ON-LINE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznej wersji kwartalnika "Probacja" - pisma poświęconego problemowi resocjalizacji i prewencji kryminalnej. ZOBACZ

"BIULETYN STATYSTYCZNY" W BIBLIOTECE FUJK

Informujemy, że w Czytelni Ogólnej Biblioteki Filii UJK jest dostępny nowy periodyk pt. "Biuletyn Statystyczny". Wydawnictwo przeglądać można również bezpłatnie na stronach GUS. ZOBACZ  

CEEOL - dostęp testowy

 Od 5 do 17 maja 2009 r. oferujemy dostęp testowy do bazy CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Jest to baza obejmująca blisko 340 tytułów z nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumentów elektronicznych dot. zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnia i Południowo-Wschodnią. Wszystkie artykuły są dostępne w wersji pełnotekstowej w formacie PDF.  
Źródło

Dostęp do bazy jest realizowany na stanowisku komputerowym w Czytelni Filologiczno-Historycznej.

BOOKCROSSING W FILII UJK

Przykładowy obraz

Z myślą o osobach, chcących włączyć się do akcji Uwalniania Książek udostępniliśmy w Wypożyczalni PÓŁKĘ BOOKCROSSING. Jeśli chcą Państwo ofiarować książkę, proszę ją przekazać pracownikowi Czytelni Ogólnej. Książka po zarejestrowaniu w systemie i oznaczeniu odpowiednimi naklejkami akcji trafi na półkę. Jeśli natomiast znajdą Państwo na niej interesującą pozycję proszę ją zabrać, przeczytać, przekazać kolejnej osobie, pozostawić w miejscu publicznym lub po prostu zwrócić. Cel jest jeden – KSIĄŻKA MA BYĆ WOLNA, WCIĄŻ CZYTANA I ODKRYWANA OD NOWA. Jeśli mają Państwo pytania związane z akcją proszę o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji o Bookcrossingu znajdą Państwo na:

http://www.bookcrossing.pl
http://www.bookcrossing.com

 

Więcej…

Rok Grotowskiego 2009

 W 2009 roku mija dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, pięćdziesiąta – objęcia kierownictwa Teatru 13 Rzędów w Opolu (późniejszego Teatru Laboratorium) przez Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego i ćwierćwiecze samorozwiązania Teatru Laboratorium.

W listopadzie 2007 Konferencja Generalna UNESCO wpisała pięćdziesiątą rocznicę utworzenia przez Jerzego Grotowskiego Teatru Laboratorium na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO w latach 2008–2009.

Pomysłodawcą i głównym realizatorem programu Roku Grotowskiego jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a współgospodarzami inauguracji Roku są współtwórcy Teatru Laboratorium: Ludwik Flaszen, Rena Mirecka i Zygmunt Molik.

źródło:http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=165

Harmonogram imprez

Strona 8 z 9

stat4u

e-Publikacje Nauki Polskiej
e-Publikacje Nauki Polskiej

W skrócie

koperta
ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.
e-mail: biblioteka@unipt.pl


+48 (044) 732 74 00


Dyrektor: +48 (044) 732 74 41
dyrektor.biblioteki@unipt.pl

Czytelnia z Informacją Naukową
: wew. 8338
czytelnia@unipt.pl

Gromadzenie i Opracowanie: wew. 8217
gromadzenie@unipt.pl

Wypożyczalnia
: wew. 8218
wypozyczalnia@unipt.pl

Wypożyczalnia międzyb.:
wew. 8218
miedzybiblioteczna@unipt.pl

Punkt Informacji Naukowej: wew. 8218
biblioteka.info@unipt.pl


Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

Czytelnia z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

 

Katalog komputerowy:

hall przed Wypożyczalnią
i Czytelnią z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00


NIP: 657-02-34-850

Początek strony