Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu on-line.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NUKI

 

 

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, programu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biblioteka Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oferuje pracownikom i studentom dostęp do pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych. W 2010 roku są to:
- Elsevier,
- Springer,
- Web of Knowledge,
- EBSCO.
Korzystanie z baz jest bezpłatne i odbywa się poprzez komputery podłączone do sieci uczelnianej. Obejmuje to przede wszystkim komputery z dostępem do Internetu w Czytelni Ogólnej oraz Czytelni Filologiczno-Historycznej.
Adresy URL wspomnianych baz dostępne są w dziale Wirtualna Biblioteka Nauki w serwisie informacyjnym Biblioteki.

Bazy Elsevier i Springer dostępne są na wspólnej platformie o nazwie System ScienceServer. Zawierają one pełne teksty artykułów ze światowych czasopism naukowych. Baza udpostępnia zawartość 2443 tytułów czasopism Wszystkie czasopisma zawierają obecnie 2869454 artykułów. Teksty publikacji dostępne są w formacie PDF. Oprócz wyszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarki i zapytań informacyjnych, użytkownicy mają możliwość "przeglądania" spisów treści poszczególnych tytułów i wyboru interesujących ich artykułów.

EBSCO Host to zbiór kilku baz, zarówno bibliograficznych jak i pełnotekstowych, ktróe są przeznaczone do środowiska akademickiego na całym świecie. W skład  EBSCO Host wchodzą m.in.:

- Academic Search Complete -  Obejmuje ponad 7 100 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 100 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 200 czasopism i ponad 11 700 publikacji, takich jak monografie, raporty, sprawozdania z konferencji itd.

- MEDLINE - Baza danych MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych.

- Newspaper Source - udostępnia kompletny zbiór pełnych tekstów pochodzących z 47 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza zawiera również wybrane pełnotekstowe artykuły z 390 regionalnych (amerykańskich) gazet. Zamieszczono w niej również pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych

- ERIC - Education Resource Information Center - jedna z największych baz z zakresu szeroko rozumianej edukacji. Zawiera ponad milion rekordów, które zawierają informacje bibliograficzne i w wielu przypadkach skierowują do pełnych tekstów.

Web of Knowledge to także zbiór wielu baz, które mają charakter indeksów cytowań. Są to w tym przypadku największe tego typu bazy, czyli Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI).


Charakterystyka baz udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

Elsevier

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Od roku 2009 czasopisma Elsevier dostępne są także w systemieYadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np Cell i Clinics). Wzorem wcześniej stosowanych rozwiązań konsorcyjnych każda instytucja zgłoszona do licencji ogólnokrajowej Elsevier uzyskuje dostęp do pełnej listy czasopism oraz dodatkowo prawo archiwizacyjne do niektórych czasopism. Prawo archiwizacyjne oznacza prawo bezterminowego sieciowego dostępu do określonych zasobów po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Każdy uczestnik licencji Elsevier 2010 uzyska (niezależnie od praw nabytych na podstawie wcześniejszych licencji) prawo archiwizacyjne do roczników 2006-2010 tych tytułów ze zbioru Freedom Collection, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) do roku 2009. Instytucje, które nie miały dotychczas prenumeraty, uzyskają prawo archiwizacyjne do trzech wybranych przez siebie tytułów z listy Freedom Collection. Każdy uczestnik licencji Elsevier ma dodatkowo prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obnizonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej, patrz katalog DDP na rok 2010. Zgodnie z decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010 o finansowaniu licencji krajowej Elsevier i jej zakresie ICM będzie prowadził rozmowy z Wydawcą zmierzające do dodatkowego zakupu ogólnokrajowych praw archiwizacyjnych obejmujących rocznik 2010 wszystkich czasopism Science Direct Freedom Collection oraz swobodne udostępnienie na świecie ("open access") tych artykułów z czasopism Elsevier, które posiadają polskich współautorów.

Springer

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer w ICM  oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. W roku 2010 planowane jest udostępnienie czasopism Springer także w systemieYadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism - są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną. Poza licencją pozostaje na razie 725 tytułów - są to albo tytuły nowo wydane albo przejęte przez Springera od innych wydawców w kilku ostatnich latach. Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku. Finansowanie krajowej licencji czasopism Springer w roku 2010 obejmującej dostęp do pełnego zakresu roczników archiwalnych oraz krajowe prawo archiwizacyjne zostało potwierdzone decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010. Planowana umowa licencyjna na rok 2010 przewiduje dodatkowo swobodne udostępnienie na świecie ("open access") tych artykułów z czasopism Springer, które posiadają polskich współautorów. ICM podejmie także starania o rozszerzenie w 2010 roku licencji Springer o pozostałe 725 tytułów.

Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco, w tym dla SCIE - ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 3.6000 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych dla CPCI - samym tylko 2008 roku zostały zindeksowane materiały z ponad 14.000 konferencji. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS). Pakiet WoS jest archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM (w ICM na razie zgromadzone są roczniki WoS począwszy od 1996). Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca dostęp do pakietu WoS na serwerze w ICM oraz dostęp do pakietu WoS (roczniki 1975-2010), CPCI (roczniki 1990-2010) oraz JCR (rocznik testowy 2003) na platformie Web of Knowledge na serwerze wydawcy. Finansowanie krajowej licencji Web of Knowledge obejmującej WoS (roczniki 1945-2010 tj. zakres szerszy niż dotychczas oczekiwaliśmy), CPCI (roczniki 1990-2010) oraz JCR 2010 zostało potwierdzone decyzją MNiSW z dnia 26.01.2010. Przewidujemy, że uruchomienie dostępu do Web of Knowledge w pełnym zakresie wynikającym z decyzji MNiSW nastąpi do początku marca, gdy tylko podpisana zostanie umowa licencyjna.
 

EBSCO 

 
Baza danych zawierająca pełne teksty ponad 4500 tytułów czasopism naukowych oraz serwisy bibliograficzne i abstraktwe m.in. ERIC - Educational Resource Information Center, MEDLINE - najważniejsza baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu medycyny, anuki o zdrowiu i dyscyplin pokrewnych

Źródło: http://vls.icm.edu.pl/

stat4u

e-Publikacje Nauki Polskiej
e-Publikacje Nauki Polskiej

W skrócie

koperta
ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.
e-mail: biblioteka@unipt.pl


+48 (044) 732 74 00


Dyrektor: +48 (044) 732 74 41
dyrektor.biblioteki@unipt.pl

Czytelnia z Informacją Naukową
: wew. 8338
czytelnia@unipt.pl

Gromadzenie i Opracowanie: wew. 8217
gromadzenie@unipt.pl

Wypożyczalnia
: wew. 8218
wypozyczalnia@unipt.pl

Wypożyczalnia międzyb.:
wew. 8218
miedzybiblioteczna@unipt.pl

Punkt Informacji Naukowej: wew. 8218
biblioteka.info@unipt.pl


Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

Czytelnia z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

 

Katalog komputerowy:

hall przed Wypożyczalnią
i Czytelnią z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00


NIP: 657-02-34-850

Początek strony