Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu on-line.

Przysposobienie biblioteczne

Program zajęć z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w roku akademickim 2016/2017
(studia dzienne i zaoczne)

 


Opis treści i środków dydaktycznych użytych przy realizacji przedmiotu „Informacja biblioteczna” Przy doborze zagadnień do zajęć z „Informacji bibliotecznej” kierowano się przede wszystkim względami praktycznymi.

 

Treści zajęć:


Cykl zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Charakter, zadania i sposób funkcjonowania Biblioteki Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Profil zbiorów, typy wydawnictw w zbiorach biblioteki.
3. Katalogi biblioteczne i ich rodzaje (opis katalogowy, szeregowanie kart, posługiwanie się katalogami).
4. Udostępnianie zbiorów (szczegółowe omówienie regulaminów Biblioteki Filii UJK, zasady udostępniania, wypełnianie druków bibliotecznych m. in. prawidłowe wypełnianie rewersów).
5. Warsztat służby informacyjnej w bibliotece.
6. Bibliografie (Polska ogólna bieżąca bibliografia narodowa, bibliografie specjalne, bibliografie retrospektywne).
7. Zautomatyzowane systemy biblioteczne (szczegółowe omówienie systemu SOWA).

Celem nadrzędnym zajęć jest kształcenie użytkowników naszej Biblioteki. Zapoznanie ich ze sposobem korzystania z biblioteki jej organizacją, strukturą zbiorów, możliwościami szybkiej informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

 

Forma realizacji:

 

Zajęcia są realizowane podczas dwugodzinnego kursu dla każdego kierunku i trybu studiów, w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Odbywają się w sali Czytelni Ogólnej (Budynek Dydaktyczny Nr 1), na początku roku akademickiego w miesiącu październiku i listopadzie. Dla celów dydaktycznych przygotowano pomoc w formie skryptu „Informacja biblioteczna: skrypt przeznaczony dla studentów pierwszych lat Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim”, pod red. Urszuli Franas-Mirowskiej i Danuty Szeidl, Piotrków Trybunalski 2001.Osoby prowadzące zajęcia z przedmiotu „Informacja biblioteczna”:

mgr Urszula Franas-Mirowska - starszy kustosz dyplomowany (odpowiedzialna za dydaktykę biblioteczną)
mgr Iwona Krzywińska - kustosz
dr Jolanta Dybała - bibliotekarz
mgr Sylwia Miller-Sieroska - starszy bibliotekarz

mgr Konrad Klukowski - bibliotekarz


Środki dydaktyczne:


a) regulaminy korzystania ze zbiorów (postanowienia ogólne, regulamin Wypożyczalni, regulamin Czytelni Ogólnej, regulamin Czytelni Filologiczno-Historycznej),
b) katalogi biblioteczne (katalogi kartkowe: alfabetyczny, katalog zbiorów niemieckojęzycznych, katalog zbiorów anglojęzycznych, katalog czasopism, katalog systematyczny – katalog dziesiętny wg UKD),
c) katalog komputerowy,
d) egzemplarze książek, czasopism, zbiorów specjalnych.


Formy pracy:

a) wykład,
b) pokaz,
c) praca indywidualna studentów.Literatura:

1. Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 1-2, Warszawa 1996

2. Bibliografia. Metodyka i organizacja, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 2000

3. Biblioteka w szkole. Przewodnik dla bibliotekarzy, pod red. Emilii Białkowskiej, Warszawa 1986

4. Bibliotekarstwo, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 1998

5. Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971

6. Chmielewska-Gorczyca E., Solińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991|

7. Korpała J., Bibliografia i biblioteczna służba informacyjna, Warszawa 1979

8. Madejowa J., Katalogi i klasyfikacja. Materiały pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy, Piotrków Trybunalski 1984

9. Mendykowa A., Podstawy bibliografii, Warszawa 1986

10. Ścibor E., Klasyfikacja piśmiennictwa, Olsztyn 1996

stat4u

e-Publikacje Nauki Polskiej
e-Publikacje Nauki Polskiej

W skrócie

koperta
ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.
e-mail: biblioteka@unipt.pl


+48 (044) 732 74 00


Dyrektor: +48 (044) 732 74 41
dyrektor.biblioteki@unipt.pl

Czytelnia z Informacją Naukową
: wew. 8338
czytelnia@unipt.pl

Gromadzenie i Opracowanie: wew. 8217
gromadzenie@unipt.pl

Wypożyczalnia
: wew. 8218
wypozyczalnia@unipt.pl

Wypożyczalnia międzyb.:
wew. 8218
miedzybiblioteczna@unipt.pl

Punkt Informacji Naukowej: wew. 8218
biblioteka.info@unipt.pl


Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

Czytelnia z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

 

Katalog komputerowy:

hall przed Wypożyczalnią
i Czytelnią z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00


NIP: 657-02-34-850

Początek strony