Biblioteka Filii UJK

E-Źródła

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UJK bez korzystania z pinów, haseł czy loginów.
Dostęp do baz z komputerów domowych: Portal Zdalnego Dostępu UJK (z wyłączeniem dostępu do bazy Ebsco oraz ClinicalKey).

Dostęp z domu do bazy Ebsco oraz ClinicalKey

 1. EBSCO
  Bazy EBSCO zapewniają dostęp do danych zgromadzonych w największym na świecie konsorcjum informacyjnym. Obejmują publikacje 79000 wydawców, w tym specjalistyczne, naukowe i komercyjne czasopisma pełnotekstowe. Serwis działający w ramach licencji krajowej zawiera kilkanaście pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych.

  Dostęp do bazy EBSCO z komputerów domowych

  • Academic Search Complete – najobszerniejsza baza wielodziedzinowa, obejmująca nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku.

  • Business Source Complete – najobszerniejsza baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca publikacje dotyczące marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu i handlu, raporty z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera profile przedsiębiorstw, profile autorów najczęściej cytowanych w bazie, wywiady z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz analizy ekonomiczne typu SWOT.

  • Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;

  • Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, głównie z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;

  • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów oraz raporty z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka oraz różnorakich problemów zdrowotnych.

  • Master File Premier – wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, dotyczące ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza ponadto zawiera informatory, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych

  • Newspaper Source – oferuje dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim, jak np.: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times czy Japan Times. Baza zawiera ponadto pełne teksty artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne;

  • Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;

  • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

  • ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 mln opisów bibliograficznych oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.

  • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje tematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii czy wtórnego wykorzystania odpadów.

  • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz zawartość ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również profile autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

 2. Springer
  Baza Springer to pełnotekstowa baza danych działająca w ramach licencji krajowej, która pozwala na przeszukiwanie czasopism wydawnictwa Springer w formie elektronicznej. Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: nauk technicznych, ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny. Większość z nich jest w języku angielskim. Lista tytułów czasopism wchodzących w skład bazy, pogrupowanych tematycznie, znajduje się tutaj.

 3. Science Direct
  Pełnotekstowa baza danych zawierająca artykuły z elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, działająca w ramach licencji krajowej. Obok pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w bazie znajdują się spisy treści, dane bibliograficzne oraz abstrakty. Baza obejmuje tytuły od 1995 r. z zakresu nauk technicznych, matematyki, fizyki i astronomii, informatyki, chemii, geologii, biologii, medycyny oraz częściowo z nauk humanistycznych i społecznych.
  Lista tytułów czasopism wchodzących w skład bazy, pogrupowanych tematycznie, znajduje się tutaj.

 4. Wiley-Blackwell
  Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa działająca w ramach licencji krajowej. Obejmuje czasopisma z zakresu rolnictwa, akwakultury i nauki o żywności, architektury i planowania, biznesu, ekonomii, finansów i księgowości, chemii, informatyki i technologii informacyjnych, ziemi i środowiska, matematyki i statystyki, medycyny, psychologii, weterynarii.

 5. Web Of Knowledge
  Platforma Web of Knowledge oferowana przez firmę Thompson Reuters działa w ramach licencji krajowej oferując bazy Web of Science oraz Journal Citation Reports. Web of Science umożliwia przeszukiwanie ponad 12 000 czasopism i 148 000 sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowania. Pozwala kojarzyć odpowiednie badania za pomocą cytowanych materiałów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematyczne między artykułami utworzone przez ekspertów pracujących w danej dziedzinie. Baza Journal Citation Reports® zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.

 6. Scopus
  Interdyscyplinarną bibliometryczna baza danych zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza działająca w ramach licencji krajowej zapewnia narzędzia do oceny dorobku naukowego. Pozwala na stworzenie raportu cytowań oraz określenie indeksu Hirscha.

 7. Nature
  Czasopismo elektroniczne wydawane przez Nature Publishing Group, działające w ramach licencji krajowej, która pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, zawiera publikacje z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.

 8. Science
  Czasopismo elektroniczne wydawane przez American Association for the Advancement of Science, działające w ramach licencji krajowej, która pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku. Jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach z dziedziny biologii, genetyki, fizyki, biochemii, botaniki i zoologii oraz badań kosmosu.

 9. AIP oraz APS
  Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) i American Physical Society (APS); należą do najbardziej liczących się wydawnictw seryjnych z dziedziny fizyki i chemii. W ramach konsorcjum zapewniony jest dostęp do 9 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych, 7 tytułów APS (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics) wraz z pełnymi archiwami (pakiet PROLA), oraz (od 2012 r.) 3 tytułów innych towarzystw naukowych (American Journal of Physics, Journal of Acoustical Society of America, Journal of Vacuum Science Technology A i B).

 10. Polska Bibliografia Lekarska
  Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące.

 11. IBUK libra
  Serwis IBUK Libra – http://libra.ibuk.pl/, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz – dla zainteresowanych – inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.
  Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej.

 12. ClinicalKey
  ClinicalKey to zintegrowana platforma informacji medycznej udostępniona przez Elsevier zawierająca informacje spośród 52 specjalizacji medycznych. To wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.
  Instrukcja korzystania z bazy ClinicalKey
  Dostęp do bazy ClinicalKey z komputerów domowych

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.