Biblioteka Filii UJK

E-przysposobienie biblioteczne

STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW I FORM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną zaplanowane ćwiczenia z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne, które miały odbyć się w Czytelni Biblioteki Filii, mają formę kursu elektronicznego. Przypominamy, że materiał szkoleniowy dla poszczególnych grup został już zamieszczony na portalu WIRTUALNA UCZELNIA, w menu: „Umieszczanie materiałów dydaktycznych”. Oprócz e-szkolenia prosimy o zapoznanie się z informacjami o funkcjonowaniu Biblioteki znajdującymi się na naszej stronie, w szczególności z zasadami korzystania z katalogu on-line.
Warunkiem otrzymania zaliczenia będzie zaliczenie testu, który zostanie umieszczony w WIRTUALNEJ UCZELNI w menu: „Ankiety i egzaminy”.

Pytania prosimy kierować na adres:
urszula.franas-mirowska@ujk.edu.pl
tel. +48447327441

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.