Biblioteka Filii UJK

Biblioteka w liczbach

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem 125 077 jednostek ewidencyjnych, w tym:

 • książki – 113 240 wol.,
 • czasopisma – 8 309 wol.,
 • zbiory specjalne nieelektroniczne – 2 038 j. inw.,
 • zbiory specjalne elektroniczne – 456  j. inw.,
 • rękopisy – 37 wol.,
 • kopie – 997 j. inw.,

W 2021 roku w prenumeracie bieżącej Biblioteka dysponowała ogółem 87 tytułami gazet i czasopism, w tym 81 tytułami czasopism w języku polskim i 6 tytułami w języku angielskim: The Economist, ELT Journal, Business English Magazine,The Times Literary Supplement, The Teacher, Modern English Teacher, English Teaching Professional.

Dla studentów nowo utworzonego kierunku Pielęgniarstwo zamówiono w  prenumeracie na 2022 rok 5 tytułów czasopism:

 • Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 • Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 • Pielęgniarstwo XXI wieku
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 • Biuletyn Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (wersja nieodpłatna)

W wersji online dostępne będą: Leczenie Ran, Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, Zdrowie Publiczne.

Na dzień 31.12.2021 roku zbiór czasopism liczył 788 tytułów w ogólnej liczbie 8 309 wol. W liczbie tej znajdują się czasopisma aktualnie gromadzone, jak i te, które gromadzono w całej historii Biblioteki oraz dekomplety – roczniki niekompletne.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.