Biblioteka Filii UJK

Biblioteka w liczbach

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2017 roku

121.723 jednostki ewidencyjne w tym:

  • książki – 110.198 wol.
  • czasopisma – 7.778 wol.
  • zbiory specjalne nieelektroniczne -2.282 j. inw.
  • zbiory specjalne elektroniczne – 429 j. inw.
  • rękopisy – 37 wol.
  • kopie – 999 j. inw.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.