Biblioteka Filii UJK

Biblioteka w liczbach

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ogółem 125 983 j. inw., w tym:

 • książki   –   114 003 wol.,
  • czasopisma8 418 wol.,
  • zbiory specjalne nieelektroniczne –  2 072 j. inw.,
  • zbiory specjalne elektroniczne –  456  j. inw.,
  • rękopisy –  37wol.,
  • kopie – 997j. inw.

W 2022 roku w prenumeracie bieżącej Biblioteka dysponowała ogółem 87 tytułami gazet i czasopism,
w tym 81 tytułami czasopism w języku polskim i 6 tytułami w języku angielskim.

Dostępne były również czasopisma w wersji online (dostęp publiczny):

Medycyna Paliatywna w Praktyce;

Leczenie Ran;

Służba Zdrowia;

Zdrowie Publiczne;

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne;

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia;

Dziecko Krzywdzone;

Roczniki Socjologii Rodziny.

Na dzień 31.12.2022 roku zbiór czasopism liczy 8 418 wol.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.