Biblioteka Filii UJK

Bazy Open Access

BAZY OPEN ACCESS

 

  • DOAB (Directory of Open Access Books) – pełnotekstowa baza książek z wielu dziedzin wiedzy (m.in. nauki o ziemi, matematyka, ekonomia, nauki społeczne i humanistyczne) różnych wydawców (Cambridge University Press, De Gruyter, IOS Press, Oxform Universtity Press, Springer-Verlag GmbH i wielu innych). 
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) została stworzona w 2003 roku na Lund University w Szwecji. Zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Dziś indeksuje ponad 10 tys. czasopism otwartego dostępu, obejmujących wszystkie dziedziny nauki, technologii, medycyny, nauki społeczne i humanistyczne. W bazie znaleźć można abstrakty i indeksacje, e-czasopisma oraz pojedyncze artykuły.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.