Biblioteka Filii UJK

Bazy danych BN

BAZY TWORZONE PRZEZ BIBLIOTEKĘ NARODOWĄ:

Multiwyszukiwarka (FIDKAR BN)
Multiwyszukiwarka umożliwia kombinowane przeszukiwanie m. in. katalogu Biblioteki Narodowej oraz tworzonych przez nią powyższych baz danych.


Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera

  • trzy bazy do przeszukiwania, będące w trakcie systematycznego uzupełniania:
    • Bibliografia Staropolska
    • Bibliografia XIX wieku
    • Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera

Także dostęp do skanów stronic książkowego wydania bibliografii ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (projekt Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.