Biblioteka Filii UJK

14-11-2022

Wykład dr Beaty Ciupińskiej

Zapraszamy na wykład połączony z panelem dyskusyjnym dr Beaty Ciupińskiej na temat „PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY W PEŁNIENIU ROLI UCZNIA JAKO WYZWANIE DLA PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY”.
Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 15:30 w Czytelni Biblioteki Filii UJK, Budynek A.

Wykład jest adresowany do pedagogów szkolnych, nauczycieli, nauczycieli przedszkoli, wychowawców klas, studentów pedagogiki oraz wszystkich zainteresowanych pracą wychowawczo-profilaktyczną w placówkach oświaty.
Doktor Beata Ciupińska, w oparciu o własne badania naukowe oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, skoncentruje się na trzech zasadniczych zagadnieniach, mianowicie:

– Szkoła jako środowisko wzmacniające czy ograniczające działania czynników chroniących uczniów przed zachowaniami problemowymi? Przegląd badań własnych.
– Identyfikowanie obszarów problemowych zachowań ucznia w kontekście sytuacji szkolnej.
– Istota działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły – zaproszenie do wymiany poglądów.

Wykład zostanie uzupełniony o prezentację książki autorstwa Prelegentki, „Nauczyciele o zachowaniach problemowych dorastających – praktyka pedagogiczna i wyzwania”, Piotrków Trybunalski 2021 oraz przegląd książek i czasopism dotyczących omawianego tematu, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Filii.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.