Biblioteka Filii UJK

21-10-2021

Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK – EXPERTUS

Biblioteka Filii  zwraca się z uprzejmą prośbą do nauczycieli akademickich zatrudnionych w Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim o  dostarczenie możliwie pełnego wykazu  swoich publikacji, w którym znajdować się będą publikacje z lat wcześniejszych (do roku 2016 włącznie), w tym również spoza okresu zatrudnienia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Lista posłuży do sprawdzenia i zarejestrowania starszych prac w  Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK. Publikacje, których nie ma w zasobie Biblioteki UJK w Kielcach oraz w Bibliotece Filii w Piotrkowie Trybunalskim zostaną zarejestrowane w bibliografii dopiero po dostarczeniu do wglądu oryginału, kserokopii lub skanu. Informacje o ewentualnych brakach zgłosimy niezwłocznie do Oddziału Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, który odpowiada za całościowe opracowanie bazy wykorzystywanej między innymi do parametryzacji i do oceny wewnętrznej pracownika.

Zgłoszenia publikacji wg. Zespołów dydaktycznych prosimy przesyłać drogą mailową:

Zespół dydaktyczny na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz Zespół dydaktyczny na kierunku Pielęgniarstwo – osoba do kontaktu: mgr Urszula Franas-Mirowska,  adres:  urszula.franas-mirowska@ujk.ed.pl

Zespół dydaktyczny na kierunku Filologia angielska oraz  Studium Języków Obcych Filii– osoba do kontaktu: mgr Ewa Witczak, adres: ewa.witczak@ujk.edu.pl

Zespół dydaktyczny na kierunkach Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  oraz Centrum Sportu Filii – osoba do kontaktu mgr Sylwia Miller-Sieroska, adres: ssieroska@ujk.edu.pl

Zespół dydaktyczny na kierunkach Administracja i Historia oraz  Zespół dydaktyczny na kierunkach Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie – osoba do kontaktu: mgr Konrad Klukowski, adres: konrad.klukowski@ujk.edu.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.