Biblioteka Filii UJK

02-03-2021

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI FILII W SEMESTRZE LETNIM

Informujemy naszych Czytelników, że Biblioteka Filii będzie realizowała usługi biblioteczno-informacyjne w niezmienionym trybie stacjonarnym.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8.00-18.00
SOBOTA – NIECZYNNE

W związku z pełnym dostępem do zbiorów i usług pragniemy umożliwić wszystkim Czytelnikom równy dostęp do zbiorów bibliotecznych. Po raz kolejny prosimy o terminowe zwroty wypożyczonych książek.

Informujemy, że książki można zwracać bezpośrednio w Wypożyczalni lub w szczególnych przypadkach za pośrednictwem przesyłek pocztowych i kurierskich (na kosz nadawcy).

Jednocześnie przypominamy, że Czytelników obowiązują regulaminowe opłaty odszkodowawcze za nieterminowy zwrot książek, książki zagubione oraz koszty upomnień.

Powyższe zasady mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Biblioteki: studentów, nauczycieli akademickich, pozostałych pracowników Uczelni.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.