Biblioteka Filii UJK

10-02-2021

ZALICZENIE Z PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

Studenci, którzy nie przystąpili w wyznaczonych terminach do testu zaliczeniowego udostępnionego za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia oraz Microsoft Teams zobowiązani są do kontaktu osobistego z prowadzącym w Bibliotece Filii. Zaliczenie przedmiotu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny spotkania oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w Bibliotece. Osoby chcące uzyskać zaliczenie prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2021 r.

Dane kontaktowe: (44) 732 74 42
(44) 732 74 00 wew. 8338

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.