Biblioteka Filii UJK

24-09-2020

ZDALNY DOSTĘP DO CZYTELNI ON-LINE

Uprzejmie informujemy naszych Czytelników, że możliwy jest dostęp do pełnotekstowych baz danych spoza komputerów sieci uczelnianej. Studenci oraz Pracownicy uczelni mogą skorzystać między innym z zasobów Elsevier, Springer, IBUK. Instrukcja logowania do baz wraz z linkiem do nich dostępna jest TUTAJ. Hasłem do logowania jest sześć ostatnich cyfr numeru PESEL użytkownika. Jednocześnie przypominamy, że dostęp do pełnych tekstów bazy IBUK jest możliwy wyłącznie dla wykupionych przez Bibliotekę pozycji.

Dodatkowe pytania należy kierować na adres czytelnia@ujk.edu.pl, bądź skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48447327400 wew. 8338

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.