Biblioteka Filii UJK

13-05-2020

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI!

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 przypominamy, że na podstawie Zarządzenia Rektora nr 50/2020 do odwołania wstrzymany jest tradycyjny sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z zaistniałą sytuacją Biblioteka proponuje Czytelnikom przygotowującym prace dyplomowe zdalną pomoc w dotarciu do literatury dydaktycznej i naukowej znajdującej się w naszych zbiorach.

Pytania w tym zakresie należy kierować na jeden z podanych adresów:

e-mail: czytelniapt@ujk.edu.pl
e-mail: wypozyczalniapt@ujk.edu.pl

Informujemy również o możliwości korzystania z narzędzi zapewniających dostęp do e-źródeł z wykorzystaniem Multiwyszukiwarki naukowej EBSCO EDS, która umożliwia przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych w jednym miejscu i w tym samym czasie.

Obecna konfiguracja testowa wyszukiwarki naukowej EDS uwzględnia:

zasoby z licencji krajowej: EBSCO, Elsevier/ScienceDirect, Wiley, Springer, Scopus, Web of Science (Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index),

czasopisma Nature oraz Science;
zasoby z licencji konsorcyjnych oraz subskrybowane indywidualnie: IBUK Libra, AIP/APS, ClinicalKey;

bazy zasobów Open Access, w tym między innymi: ARIANTA, Federacja Bibliotek Cyfrowych, DOAJ (Directory of Open Access Journals), OpenAIRE,

kolekcje Open Access dużych wydawców; inne zasoby: NUKAT, BazTech.
Dostęp: https://buk.ujk.edu.pl/index.php…


DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH!!!

Praktyczne informacje na temat planów zarządzania danymi, które stosowane są w projektach badawczych znajdują się pod adresem:
https://buk.ujk.edu.pl/plan-zarzadzania-danymi.html

Obie propozycje dostępne są również ze strony Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach:
https://buk.ujk.edu.pl/

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.